Informatie over de foto’s op deze JN Leveroy website

Foto’s mogen alleen gepubliceerd worden op andere websites met toestemming van de website beheerder van JN Leveroy.

Als u als ouder van een jeugdlid bezwaar heeft tegen publicatie van een bepaalde foto op deze website, neem dan contact op met JN Leveroy via de contact pagina. De desbetreffende foto zal dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Ontwerp

Website ontwerp: Guido Peulen
Website tekst: Rosian Custers
Foto bewerking: Sharon Camp

Login